SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH VINAŘŮ FRANCIE

logo-vignerons-independants

 "LES VIGNERONS INDÉPENDANTS DE FRANCE"

Sdružení nezávislých vinařů Francie vzniklo v 70.letech minulého století za účelem ochrany zájmů tradičních rodinných vinařských podniků ze všech regionů Francie. Dnes je Sdružení významnou profesní organizací, která zastupuje svých více než 7000 členů na politické, obchodní a kulturní scéně doma i v zahraničí. Sdružení pomáhá svým členům zejména s propagací prodeje jejich produktů - provozuje společný internetový obchod a moderní sklad v Mâconu pro přímý prodej vín (www.vigneron-independant.com), organizuje celou řadu výstav a soutěží, a je velkým propagátorem oenoturismu ve Francii.

Aktivity svazu se zaměřují na zachování řemeslných tradic výroby vína, podporu malých vinařství pro zachování diverzity jejich produktů a terroirů, a boj proti masové velkovýrobě, směrující k uniformitě vín

zoom_20170428142143.289-3924546661_1

Z HISTORIE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH VINAŘŮ FRANCIE

Rok 1976 - založení Sdružení nezávislých vinařů
V 70.letech minulého století došlo v jižní Francii k obrovskému rozmachu vinařských družstev. Celá řada vinařů se stala pěstiteli hroznů pro družstva a řady vinařů, vyrábějících a prodávajících vína pod vlastní značkou, výrazně prořídly. Tradiční rodinná vinařství zůstala zcela stranou, bez jakéhokoliv vlivu na důležitá rozhodnutí a tvorbu cen. Z iniciativy několika spřátelených vinařů tak vzniklo v roce 1976 Sdružení nezávislých vinařů, které si brzy našlo své příznivce a rozšířilo se do všech vinařských regionů Francie.
 
vinerons-independents-art-vinsRok 1978  - první “Salón Vín”
Jako reakce na praktiky obchodníků, kteří v té době regulovali trh a zejména nákupní ceny vína, vznikl tzv. “Salón vín”, tj. přímý prodej vína zákazníkům bez zprostředkovatelů. První “Salón vín “ zorganizovali nezávislí vinaři z regionu Vacluse (vinařská oblast ve Vallée du Rhône) v roce 1978, další byl uspořádán v Paříži a následně se rozšířil do celé Francie 
 
Rok 1985 - vznik loga nezávislých vinařů
V roce 1985 se vinaři rozhodli vytvořit společný emblém, který měl vyjadřovat hodnoty, které je spojují a umožnit spotřebitelům jednoduše identifikovat jejich produkty - vzniklo tak známé logo Nezávislých Vinařů.
 
Rok 1990 - první soutěž vín nezávislých vinařů
V roce 1990 se konala první soutěž vín nezávislých vinařů. Soutěž byla organizována ve všech vinařských oblastech Francie, díky pečlivé a důkladné organizaci se v soutěži sešlo na 5000 vzorků, které byly anonymně hodnoceny a přímo na místě oceněny.
 
3medaillesRok 2003 - Sdružení nezávislých vinařů Francie a vznik Syndikátu
Od roku 2003 nese sdružení oficiální název “Les Vignerons Indépendants de France” (Sdružení nezávislých vinařů Francie) a jejich zastřešující profesní organizací se stává Le Syndicat des Vignerons Indépendants de France (Syndikát nezávislých vinařů Francie).
 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH VINAŘŮ FRANCIE DNES

Aktuálně:
 • Organizace dnes čítá na 7000 členů, kteří jsou rozděleni do 32 oblastních a 10 regionálních svazů.
 • "Salon vín" nezávislých vinařů v Paříži je každoročně největší vinařská událost otevřená široké veřejnosti na světě
 • Soutěž vín nezávislých vinařů je 3. největší vinařskou soutěží ve Francii
 • Logo nezávislých vinařů považuje za známé 70% spotřebitelů ve Francii
Poslání Sdružení nezávislých vinařů Francie:
 • Uchování řemeslných tradic samostatně hospodařích vinařů
 • Propagace profese vinaře a její ekonomický rozvoj

A KDO SE MŮŽE STÁT NEZÁVISLÝM VINAŘEM?

Vinař, který splňuje následující kritéria se může stát členem Sdružení nezávislých vinařů Francie a využívat služby, které Sdružení poskytuje:

vigneron-independant

 • Nezávislý vinař kultivuje své vinice, sám vyrábí a prodává svá vína.
 • Odpovědnost za kvalitu zavazuje nezávislého vinaře k tomu, aby svou práci vykonával odborně, s řádnou péčí a respektem k životnímu prostředí, s cílem maximálně uspokojit své zákazníky.
 • Ve své práci je angažovaný a využívá inovativní metody, uchovává, respektuje a chrání kulturní a historické dědictví své profese.
 • Je profesionální, dokonale zvládá své řemeslo, počínaje prací ve vinici až po prodej svých vín zákazníkům.
 • Každý vinař podepisuje Chartu nezávislého vinaře, čímž stvrzuje závazek angažovanosti a kvality své práce

CHARTA NEZÁVISLÉHO VINAŘE A JEHO ZÁVAZEK:

Nezávislý vinař:

 • Respektuje svůj terroir
 • Kultivuje své vinice
 • Sklízí své hrozny
 • Vinifikuje a vyrábí svá vína, popř. pálenku z vína
 • Lahvuje svá vína ve svém sklepě
 • Sám se stará o prodej svých výrobků
 • Neustále se zdokonaluje s respektem k tradici

Více také na stránkách sdružení  www.vigneron-independant.com


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz